اجاق گاز صفحه ای داتیس

 • گازDG203 داتیس

  601,700 تومان
                           ابعاد خارجی:   51 * 31  سانتیمتر     توان شعله بزرگ: .2.75kw ,توان شعله متوسط: .1.92kw     دارای 2شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)     مشعل ها:1 عددشعله بزرگ,1 عدد شعله…
 • گاز دو شعله DS 201 داتیس

  592,500 تومان
    ابعاد خارجی:51 *31 سانتیمتر     توان شعله بزرگ:  2.74kw  , توان شعله متوسط :  1.64kw        دارای 2 شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)     مشعل ها: 1 عدد شعله بزرگ, 1 عدد شعله متوسط     جنس سر شعله ها: آلومینیوم/آهن…
 • Placeholder

  گاز S526 داتیس

  1,097,200 تومان
                     ابعاد خارجی:  50*90 سانتیمتر     توان شعله پلوپز:3.58kw  , توان شعله بزرگ:2.74kw   , توان شعله متوسط: 1.64kw, توان شعله کوچک:0.98kw     راندمان حرارتی: 60.9     ابعاد برش:47.5*83.5  سانتیمتر     مجهز به پلوپز دو حالته : Dual     دارای 5 شعله با…
 • گاز S524 داتیس

  1,197,900 تومان
    ابعاد خارجی: 51*89 سانتیمتر     توان شعله پلوپز:3.58kw  , توان شعله بزرگ: 2.74kw  , توان شعله متوسط: 1.64kw ،  توان شعله کوچک: 0.98kw     راندمان حرارتی: 60.9     ابعاد برش: 48*86.5سانتیمتر     دارای 5 شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)     مشعل…
 • گاز S517 داتیس

  1,109,000 تومان
    ابعاد خارجی: 50.5*85.5 سانتیمتر     توان شعله پلوپز: 3.58kw , توان شعله بزرگ: 2.74kw  ,توان شعله متوسط: 1.64kw,توان شعله کوچک: 0.98kw     دارای 5شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل فوق سریع (Top Time)     مشعل ها:1 عددشعله پلوپز,1 عدد شعله بزرگ,2 عدد شعله متوسط,1 عدد شعله کوچک…
 • گاز S516 داتیس

  1,126,000 تومان
    ابعاد خارجی:  51*90 سانتیمتر     توان شعله پلوپز:3.58kw  , توان شعله بزرگ:2.74kw  , توان شعله متوسط: 1.64kw ,توان شعله کوچک: 0.98kw     دارای 5 شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)     مشعل ها: 1 عدد شعله پلوپز, 1 عددشعله بزرگ, 2 عددشعله…
 • گاز S515 داتیس

  1,032,900 تومان
   ابعاد خارجی:  50*86 سانتیمتر     توان شعله پلوپز:3.58kw  , توان شعله بزرگ: 2.74kw  , توان شعله متوسط: 1.64kw , توان شعله کوچک: 0.98kw     دارای 5 شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)     مشعل ها: 1 عدد شعله پلوپز, 1 عددشعله بزرگ, 2…
 • گاز S514 داتیس

  1,032,900 تومان
    ابعاد خارجی:    50 * 86 سانتیمتر     توان شعله پلوپز: 3.58kw  , توان شعله بزرگ: 2.74kw   , توان شعله متوسط: 1.64kw , توان شعله کوچک: .0.98kw     دارای 5 شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل فوق سریع (Top Time)     مشعل ها: 1 عدد شعله پلوپز,…
 • گاز S512 داتیس

  1,033,700 تومان
  ابعاد خارجی:  51*90 سانتیمتر     توان شعله پلوپز3.58kw  , توان شعله بزرگ:2.74kw   , توان شعله متوسط: 1.64kw , توان شعله کوچک:0.98kw     راندمان حرارتی: 60.9     ابعاد برش:47.5*83.5  سانتیمتر     دارای 5 شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)     مشعل ها: 1 عدد…
 • گاز S511 داتیس

  1,033,700 تومان
    ابعاد خارجی:   50 * 90  سانتیمتر     توان شعله پلوپز:3.58kw  , توان شعله بزرگ:2.74kw   , توان شعله متوسط: 1.64kw, توان شعله کوچک:0.98kw     دارای 5 شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)     مشعل ها: 1 عدد شعله پلوپز, 1 عددشعله بزرگ, 2…
 • گاز S510 داتیس

  1,152,600 تومان
   ابعاد خارجی:  51*90 سانتیمتر     توان شعله پلوپز:3.58kw  , توان شعله بزرگ: 2.74kw , توان شعله متوسط: 1.64kw , توان شعله کوچک:0.98kw     دارای 5 شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)     مشعل ها: 1 عدد شعله پلوپز, 1 عددشعله بزرگ, 2 عددشعله…
 • گاز S509 داتیس

  1,033,700 تومان
  ابعاد خارجی:  51*90 سانتیمتر     توان شعله پلوپز:  3.58kw , توان شعله بزرگ 2.74kw   , توان شعله متوسط: 1.64kw,توان شعله کوچک: 0.98kw     دارای 5 شعله با تجهیزات گازسوز مجهز به شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)     مشعل ها: 1 عدد شعله پلوپز, 1 عددشعله بزرگ, 2 عددشعله…
نمایش در هر صفحه :