سینک آشپزخانه استیل البرز

 • سینک لگن گرد کد 170 استیل البرز

  تماس بگیرید.
  ابعاد سینک (سانتی متر)     46 × 46 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر)     41/2 × 41/2 عمق لگن بزرگ (سانتی متر)     16/5 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر)     20/4 جهت لگن     وسط جنس ورق     استنلس استیل 304 – 18/10 ضخامت ورق (میلی متر)     0/8 لوازم…
 • سینک کریستال مشکی استیل البرز

  تماس بگیرید.
  مدل سینک :    سینک استیل البرز مدل کریستال ابعاد سینک (سانتی متر)     53 × 123 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر)     37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر)     33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر)     18 عمق لگن کوچک (سانتی متر)     18 جنس…
 • Placeholder

  سینک کریستال سفید استیل الرز

  تماس بگیرید.
  نوع سینک :   سینک استیل البرز مدل کریستال سفید ابعاد سینک (سانتی متر)     53 × 123 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر)     37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر)     33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر)     18 عمق لگن کوچک (سانتی متر)     18 جنس…
 • سینک توکار 814 استیل البرز

  تماس بگیرید.
  ابعاد سینک (سانتی متر)     52 × 120 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر)     37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر)     33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر)     18 عمق لگن کوچک (سانتی متر)     17 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر)     30 ظرفیت آب لگن…
 • Placeholder

  سینک 815 روکار استیل البرز

  تماس بگیرید.
  ابعاد سینک (سانتی متر)     60 × 120 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر)     37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر)     33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر)     18 عمق لگن کوچک (سانتی متر)     17 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر)     30 ظرفیت آب لگن…
 • سینک 815 توکار استیل البرز

  تماس بگیرید.
  نوع سینک     فانتزی توکار ابعاد سینک (سانتی متر)     52 × 120 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر)     37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر)     33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر)     18 عمق لگن کوچک (سانتی متر)     17 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر)…
 • Placeholder

  سینک 814 روکار استیل البرز

  تماس بگیرید.
  ابعاد سینک (سانتی متر)     60 × 120 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر)     37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر)     33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر)     18/5 عمق لگن کوچک (سانتی متر)     15/7 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر)     30 ظرفیت آب لگن…
 • Placeholder

  سینک 813 روکار استیل البرز

  تماس بگیرید.
  ابعاد سینک (سانتی متر)     60×100 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر)     37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر)     33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر)     18 عمق لگن کوچک (سانتی متر)     17 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر)     30 ظرفیت آب لگن کوچک (لیتر)…
 • سینک 813 توکار استیل البرز

  تماس بگیرید.
  ابعاد سینک (سانتی متر)     52 × 100 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر)     37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر)     33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر)     18 عمق لگن کوچک (سانتی متر)     17 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر)     30 ظرفیت آب لگن…
 • Placeholder

  سینک 812 روکار استیل البرز

  تماس بگیرید.
  نوع سینک     فانتزی روکار ابعاد سینک (سانتی متر)     60 × 100 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر)     37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر)     33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر)     18 عمق لگن کوچک (سانتی متر)     17 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر)…
 • سینک 812 توکار استیل البرز

  تماس بگیرید.
  نوع سینک     فانتزی توکار ابعاد سینک (سانتی متر)     52 × 100 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر)     37/2 × 45 ابعاد لگن کوچک (سانتی متر)     33/2 × 35/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر)     18 عمق لگن کوچک (سانتی متر)     17 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر)…
 • Placeholder

  سینک 810 توکار استیل البرز

  تماس بگیرید.
  ابعاد سینک (سانتی متر)     50/5 × 60/5 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر)     38/5 × 38/5 عمق لگن بزرگ (سانتی متر)     16 ظرفیت آب لگن بزرگ (لیتر)     18 جهت لگن     وسط جنس ورق     استنلس استیل 304 – 18/10 ضخامت ورق (میلی متر)     0/8 لوازم…
نمایش در هر صفحه :