سینک آشپزخانه کن

 • تخفیف! Placeholder

  سینک گرانیتیVivaldi کن

  1,598,000 تومان 1,198,000 تومان
  ام     سینک گرانیتی کن مدل Vivaldi نصب به صورت     توکار قدرت تحمل حرارت تا 280 درجه سانتی گراد تعداد ونوع لگن     1.5 لگن طول محل نصب   116سانتی متر عرض سینک     50 سانت عمق لگن بزرگ     24 سانت عمق لگن کوچک     15 سانت لوازم…
 • تخفیف! Placeholder

  سینک گرانیتیPolo کن

  1,925,000 تومان 1,443,000 تومان
              ام     سینک گرانیتی کن مدل پولو – POLO دارای لگن چپ و راست به انتخاب مشتری نصب به صورت     توکار قدرت تحمل حرارت تا 280 درجه سانتی گراد تعداد ونوع لگن     دو لگن بزرگ طول محل نصب     116 سانتی متر…
 • تخفیف! Placeholder

  سینک گرانیتیcg2b کن

  1,288,000 تومان 966,000 تومان
                  ام     سینک گرانیتی کن مدل NEW ASCEND نصب به صورت     توکار قدرت تحمل حرارت تا 280 درجه سانتی گراد تعداد ونوع لگن     1.5 لگن طول محل نصب     83.8 سانتی متر عرض سینک     55.9سانت عمق لگن…
 • تخفیف! Placeholder

  سینک گرانیتیAthlos2B کن

  2,058,000 تومان 1,543,000 تومان
              ام     سینک گرانیتی کن مدل Athlos2B دارای لگن چپ و راست به انتخاب مشتری نصب به صورت     توکار قدرت تحمل حرارت تا 280 درجه سانتی گراد تعداد ونوع لگن     دو لگن بزرگ طول محل نصب     116 سانتی متر عرض سینک…
 • تخفیف! Placeholder

  سینک گرانیتیAldora2B کن

  1,955,000 تومان 1,466,000 تومان
              ام     سینک گرانیتی کن مدل:Aldora2B دارای لگن چپ و راست به انتخاب مشتری نصب به صورت     توکار قدرت تحمل حرارت تا 280 درجه سانتی گراد تعداد ونوع لگن     دو لگن بزرگ طول محل نصب     116 سانتی متر عرض سینک   …
 • تخفیف! Placeholder

  سینک گرانیتیAlazia3/4B کن

  1,690,000 تومان 1,267,000 تومان
                  ام     سینک گرانیتی کن مدل پولو Alazia3/4B دارای لگن چپ و راست به انتخاب مشتری نصب به صورت     توکار قدرت تحمل حرارت تا 280 درجه سانتی گراد تعداد ونوع لگن     دو لگن بزرگ طول محل نصب     116 سانتی…
 • تخفیف!
 • تخفیف! Placeholder

  سینک گرانیتی vivaldi150 کن

  1,242,000 تومان 931,000 تومان
            ام     سینک گرانیتی کن مدل VIVALDI 150 نصب به صورت     توکار قدرت تحمل حرارت تا 280 درجه سانتی گراد تعداد ونوع لگن     1.5 لگن طول محل نصب     100 سانتی متر عرض سینک     50 سانت عمق لگن بزرگ     24 سانت…
 • تخفیف! Placeholder

  سینک گرانیتی Qzl3322 کن

  1,449,000 تومان 1,086,000 تومان
                      ام     سینک گرانیتی کن مدل Qzl3322 نصب به صورت     توکار قدرت تحمل حرارت تا 280 درجه سانتی گراد تعداد ونوع لگن     1.5 لگن طول محل نصب     83.8 سانتی متر عرض سینک     55.9 سانت…
 • تخفیف! Placeholder

  سینک گرانیتی New Ascend کن

  1,196,000 تومان 897,000 تومان
          نام     سینک گرانیتی کن مدل NEW ASCEND نصب به صورت     توکار قدرت تحمل حرارت تا 280 درجه سانتی گراد تعداد ونوع لگن     1.5 لگن طول محل نصب     86 سانتی متر عرض سینک     50 سانت عمق لگن بزرگ     24 سانت عمق…
 • تخفیف! Placeholder

  سینک گرانیتی Jazz کن

  1,840,000 تومان 1,380,000 تومان
  نام     سینک گرانیتی کن مدل جاز نصب به صورت     توکار تعداد ونوع لگن     دو لگن بزرگ طول محل نصب     116 سانتی متر عرض سینک     50 سانت عمق لگن بزرگ     20 سانت عمق لگن کوچک     20 سانت لوازم سیفون     دارد خروجی تخلیه لباسشویی…
 • تخفیف! Placeholder

  سینک گرانیتی cg2bu کن

  1,472,000 تومان 1,104,000 تومان
          ام     سینک گرانیتی کن مدل cg2bu نصب به صورت     توکار قدرت تحمل حرارت تا 280 درجه سانتی گراد تعداد ونوع لگن     1.5 لگن طول محل نصب     82.4 سانتی متر عرض سینک     42.1 سانت عمق لگن بزرگ     24 سانت…
نمایش در هر صفحه :